W tym miejscu będą podane wszystkie lokalizacje, w których będzie można celebrować Baltic Porter Day.

Here you will find all the places, where you can celebrate Baltic Porter Day